kontakt

Siedziba firmy:
ul. Abrahama 10A
84-100 Puck
tel. 058/ 673-09-14
e-mail: gabinet@dobrydentysta.info.pl

Dlaczego zęby chorują ?

Budowa zęba

 

Ząb składa się z korony, szyjki i jednego lub więcej korzeni. W zależności od przyjętego podziału korona i korzeń są różnie definiowane. Według podziału zwanego anatomicznym, korona jest częścią zęba pokrytą szkliwem, według podziału klinicznego jest to ta część korony, która znajduje się ponad dziąsłem.

Wewnątrz korony znajduje się komora miazgi.

Z kolei korzeń anatomiczny jest to część zęba pokryta cementem, podczas gdy według podziału klinicznego jest to część zęba znajdująca się poniżej brzegu dziąsłowego. W przypadku chorób przyzębia korzeń kliniczny może być bardzo skrócony w wyniku recesji dziąseł. Zwykle wewnątrz korzeni znajdują się kanały doprowadzające do korony naczynia krwionośne i nerwy. Przeważnie w każdym korzeniu znajduje się jeden kanał.

 
Szyjka jest częścią zęba łącząca koronę anatomiczną i korzeń anatomiczny. W tym miejscu występuje charakterystyczne przewężenie zęba.

Ząb zbudowany jest z kolejnych warstw tkanek:
1. szkliwa – najtwardszej tkanki w ludzkim organizmie; pokrywa ono koronę,
2. zębiny – tkanki, która stanowi główną część zęba,
3. miazgi – tkanki wypełniającej komorę zęba; w skład miazgi wchodzą naczynia krwionośne, nerwy i tkanka łączna.
4. cementu – tkanki pokrywającej korzeń

 


 

Najczęstsze choroby


Najczęstszą chorobą zębów bez wątpienia jest próchnica w skrajnych przypadkach może ona doprowadzić do ekstrakcji zęba. Nie można jej wyleczyć, można jedynie usunąć zakażone tkanki i zastąpić materiałem zastępczym. Przyczyny Aby doszło do rozwoju próchnicy muszą jednocześnie zaistnieć cztery czynniki:
1.bakterie
2.cukry
3.podatność zębów
4.czas

Każdy z nich jest czynnikiem koniecznym, lecz niewystarczającym, do powstania próchnicy.

 


 

Bakterie


Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy są paciorkowce, a z nich najważniejsze to Streptococcus mutans. Inne próchnicotwórcze bakterie to: S. salivarius, S. mitior, S. sanguis, S. faecalis. Bakterie te są zdolne do zainicjowania procesu próchnicowego. Bakterie te są zdolne do wytwarzania kwasów w wyniku metabolizowania cukrów (gł. kwas mlekowy). Zakwaszone środowisko (pH poniżej 5,5) sprzyja demineralizacji szkliwa.
Ponadto bakterie te uczestniczą w powstawaniu płytki nazębnej. Stanowi ona doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii pierwotnie tlenowych a z czasem względnie beztlenowych.

 


 

Cukry


Cukry są podstawą metabolizmu bakterii. Znajdują się w różnych pokarmach w różnych ilościach. Cukry występujące naturalnie w pokarmach mają niewielkie znaczenie dla rozwoju próchnicy. Większą rolę odgrywają rafinowane cukry sztucznie dodawane do pokarmów. Cukry różnią się swoim działaniem próchnicotwórczym. Najbardziej do jej rozwoju predysponują glukoza, sacharoza i fruktoza. Skrobia ma znikomy wpływ na rozwój próchnicy.

Substytuty cukru takie jak aspartam nie wywołują próchnicy.

Stężenie cukrów w ślinie jest bardzo zmienne i może się zmieniać w ciągu kilku minut nawet 100 000 razy. Bakterie bytujące w płytce nazębnej reagują na zwiększone stężenie cukrów na trzy sposoby:
- przyspieszeniem metabolizmu,
- skróceniem szlaków metabolicznych – metabolizm cukrów jest ograniczony tylko do glikolizy i wytworzenia kwasu mlekowego (co prowadzi do zakwaszenia płytki i demineralizacji twardych tkanek zęba),
- polimeryzacją cukrów i ich zmagazynowaniem poza komórką (tak powstaje lepki, nierozpuszczalny polimer glukozy mutan, który stanowi główny element spajający płytkę nazębną).

 


 

Podatność zębów


Podatność na próchnicę jest cechą osobniczą. Zapadalność na próchnicę jest różna u różnych osób. Wynika to zarówno z predyspozycji genetycznych jak i z warunków socjalnych, w których rozwijał się i przebywa człowiek. Dostarczanie wapnia i fluoru w okresie płodowym jak i w okresie wzrostu ma bardzo duży wpływ na podatność zębów na próchnicę.

 


 

Czas


Aby doszło do powstania próchnicy trzy powyższe czynniki muszą zaistnieć jednocześnie odpowiednio długo w czasie. Nawet wysokie spożycie cukru przy podatnych na próchnicę zębach nie musi prowadzić do rozwoju tej choroby. Warunkiem jest jednak dokładne i częste oczyszczanie zębów z pozostałości pokarmowych.

 


  

Leczenie


Zniszczona struktura zęba nie regeneruje się, jednak leczenie może powstrzymać postępującą próchnicę. Celem leczenia jest zachowanie zęba i zapobieżenie powikłaniom.
Wypełnianie zębów polega na usunięciu uszkodzonych tkanek zęba i umieszczenie w ich miejsce materiału przeznaczonego do odbudowy zębów. Najczęściej stosowane materiały to amalgamat srebra, glass-ionomery i różne kompozyty.

W przypadkach bardzo zaawansowanego procesu próchnicowego dochodzi do zakażenia tkanek miękkich znajdujących się w zębie. Wówczas zachodzi konieczność leczenia kanałowego.


Przebieg leczenia kanałowego:
W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego. Jednak w dużym uproszczeniu, dla ogólnego zrozumienia aspektu leczenia kanałowego, przebieg leczenia wygląda następująco:
- Otwarcie komory zęba i usunięcie martwej lub żywej miazgi (żywą usuwa się w znieczuleniu miejscowym).
- Opracowanie kanału lub kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi kanałowych z obfitym płukaniem kanałów. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej z kanału korzeniowego oraz toksyn bakteryjnych z kanalików zębinowych, dzięki czemu poszerzony kanał staje się odpowiednio przygotowany do wypełnienia.
- Osuszenie kanałów.
- Wypełnienie kanałów materiałami biozgodnymi. Czynność ta ma na celu szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości do otworu fizjologicznego, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych. Wypełnianie kanałów korzeniowych wymaga zastosowania różnych materiałów i technik. Materiały wypełniające możemy podzielić na stosowane czasowo i stosowane na stałe do ostatecznego wypełnienia. Najpopularniejszym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe jest gutaperka, która stosowana od blisko 100 lat, mimo wielu nowych materiałów, jest najlepszym wypełniaczem kanałów, który daje doskonałe efekty lecznicze.
- Wypełnienie zęba. Najczęściej prawidłowo przeleczony ząb kanałowo wypełnia się materiałami kosmetycznymi, do których należą materiały kompozytowe, kompomerowe i nowe materiały ormocerowe.


Zgodnie z danymi zawartymi  w literaturze próchnicą zębów objęte jest ponad 90% ludności w Polsce. Dlatego też tak ważne jest, aby podejmować walkę z próchnicą w celu zachowania własnego uzębienia. Konieczne jest wdrożenie prawidłowych nawyków żywieniowych, higienicznych i leczniczych. Bardzo istotne jest też współdziałanie pacjenta i lekarza stomatologa.


PAMIĘTAJ!!!!!!
Ząb zniszczony  próchnicą  nigdy sam się nie zregeneruje  i nie odbuduje !!!!!!.
Remineralizują się tylko zewnętrzne warstwy szkliwa, natomiast jeśli próchnica obejmuje głębsze warstwy szkliwa, zębiny i wreszcie tkanki miękkie –  jest to już proces nieodwracalny !!!!!!!.

Im później zgłosisz się na leczenie, tym częściej i dłużej będziesz odwiedzać gabinet dentystyczny z powodu zaawansowania choroby lub z powodu bólu zębów. Szybciej  też możesz stracić:
zęby - będą łatwo się kruszyć,
zdrowie –  zęby mają na nie wpływ,
pieniądze –  leczenie kosztuje.

DZIŚ W MODZIE SĄ ZĘBY ZADBANE.

 

źródło: Wikipedia

powered by AdvaCMS