kontakt

Siedziba firmy:
ul. Abrahama 10A
84-100 Puck
tel. 058/ 673-09-14
e-mail: gabinet@dobrydentysta.info.pl

Usługi

Zadowolenie naszych Pacjentów jest dla nas sprawą priorytetową.
Jako cele nadrzędne stawiamy utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji Pacjentów Gabinetu Stomatologicznego oraz rozwój i ciągłe doskonalenie działalności naszej Praktyki Lekarskiej.

 

Główne zamierzenia organizacji realizowane są poprzez:
1.utrzymanie wysokiego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w zakresie ochrony zdrowia
2.stałe wdrażanie oraz rozwijanie nowych usług w dziedzinie stomatologii
3.wykorzystywanie szkoleń pracowników dla podnoszenia standardów realizacji udzielanych świadczeń.

 

Gwarancją realizacji zamierzonych celów jest certyfikacja wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą EN ISO 9001:2000 oraz ciągłe doskonalenie systemu, który zapewni ugruntowanie pozycji rynkowej ISPL jako solidnego dostawcy usług w zakresie stomatologii oraz  rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

 

Ponoć uśmiech i piękne zęby są  wizytówką każdego człowieka, zatem zadowolenie i uzębienie leczonych u nas Pacjentów pozostaje naszą wizytówką.

 


Usługi:

 

profilaktyka

- Instruktaż higieny i diety
- Lakowanie bruzd
- Lakierowanie zębów
- Fluoryzacja
- Leczenie nadwrażliwości


 

stomatologia zachowawcza z endodoncją

- badanie jamy ustnej przy użyciu kamery wewnątrzustnej i zastosowaniem nowoczesnej diagnostyki rentgenowskiej
- porady i konsultacje
- odbudowa zniszczonych próchnicą zębów
- rekonstrukcja i natychmiastowa odbudowa złamanych zębów
- zmiana kształtu i koloru zębów
- endodoncja - leczenie kanałowe przy użyciu endometru, mikrosilnika endodontycznego, RTG
- odbudowa zęba po leczeniu kanałowym


 

stomatologia dziecięca

- pierwsze wizyty adaptacyjne dla dzieci z  instruktażem higieny i diety
- lakowanie bruzd zębowych
- leczenie próchnicy początkowej
- odbudowa zębów mlecznych (  kolorowe wypełnienia )  i  stałych
- usuwanie zębów mlecznych


 

stomatologia estetyczna

- wybielanie zębów
- piaskowanie zębów
- korekta kształtu i koloru zębów
- licówki ceramiczne lub kompozytowe
- biżuteria nazębna


 

periodontologia


- usuwanie kamienia ( skaler ultradźwiękowy )  i osadu
- laseroterapia
- leczenie zapalenia dziąseł
- leczenie zapalenia przyzębia ( parodontozy )
- przypadki wymagające opieki specjalistycznej kierowane są do leczenia w Poradni Chorób Przyzębia

 


 

protetyka

- wkłady koronowo – korzeniowe metalowe lane lub z włókna szklanego
- korony i mosty na metalu
- mosty na włóknie szklanym
- protezy osiadające
- protezy szkieletowe
- protezy szkieletowe na zatrzaskach
- protezy overdenture
- naprawa protez
- podścielanie protez
- aparaty przeciw chrapaniu


 

chirurgia

- usuwanie zębów zniszczonych, których stan nie pozwala na leczenie
- usuwanie złamanych korzeni zębów
- usuwanie złamanych korzeni zębów z dłutowaniem
- usuwanie zębów mlecznych
- szycie  chirurgiczne ran


 

rentgenodiagnostyka

Diagnostyka rentgenowska w naszej poradni oparta jest na wykorzystaniu nowoczesnej aparatury :
- aparat rentgenowski z systemem radiowizjografii cyfrowej

( obraz rtg rejestrowany jest na ekranie komputera )
- aparat pantomograficzny ( zdjęcia wykonywane są techniką cyfrową, dzięki której przez ograniczenie czasu ekspozycji znacznie zostają zmniejszone dawki promieniowania dla pacjenta )


 

powered by AdvaCMS